EĞİTİM

BEYİT ŞERHİ PAKETİ

VİDEO

Divan şiiri metin incelemeleri paketimiz, ÖABT'ye hazırlanan Türkçe öğretmenleri ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri içindir. Şerh edilecek şiirler dönem başında panelinize yüklenecektir.

Şerhler Dr. İlker Hayat tarafından yapılacaktır. Yapılan her ders sisteme katdedilecek ve sınırsız izlemeye açık olacaktır.

Haftada 2 ders saati olarak yapılacak şerhler dönem boyu sürecektir.

UYARI: ÖABT canlı ders veya video ders paketi almış olan öğrencilerimize bu paket ücretsiz tanımlanmaktadır.

2025
1800₺ SATIN AL