17 - Türkçe B - Dil Bilimi - Ses Olayları 3 26.12.2019 Vd-2

Türkçe B - Dil Bilimi - Ses Olayları 3 26.12.2019 Vd-2

Diğer Videolar


1 - Türkçe B - Dil Bilimi - Dil Özellikleri 01.11.2019 Vd-1
5 - Türkçe B - Dil Bilimi - İletişim ve Dilin İşlevleri 14.11.2019 Vd-1