Eğitim Bilimleri

11 Ders

0 Deneme

144 Saat

Hüseyin Kanat Mehmet Tanyeri Cengiz Çelik Zuhal Bedirhan
1.12.2019 - 15.07.2020

Bu kursta sizi neler bekliyor?

Eğitimcilerimiz ve Vermekte Oldukları Dersler ...

Ölçme
30 Saat
Hüseyin Kanat
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
30 Saat
Zuhal BEDİRHAN
Öğrenme
30 Saat
Mehmet Tanyeri
Rehberlik
30 Saat
Cengiz Çelik
Gelişim
30 Saat
Program Geliştirme
30 Saat
..
Öğrenme Tekrar
20 Saat
Ölçme Tekrar
30 Saat
Program Geliştirme tekrar
30 Saat
Rehberlik Tekrar
30 Saat
Gelişim Tekrar
30 Saat