3 AYLIK TÜRKÇE ÖABT TEKRAR KAMPI

7 Ders

0 Deneme

150 Saat

Ömür Güner, Zuhal Bedirhan, Adem Hakan,Asım Kara
8.06.2020 - 20.09.2020

Bu kursta sizi neler bekliyor?

Haziran ayından ÖABT'ye kadar sürecek özet konu anlatım + soru çözümü tekrar kampıdır. Fiyatlandırma, canlı ders paketi 650, video ders paketi 450 TL şeklindedir. 8 Haziran'da başlayacak olan derslerde konu özetleri yapılacak soru çözümlerine yer verilecektir.

Eğitimcilerimiz ve Vermekte Oldukları Dersler ...

Türkçe ÖABT Kampı _ Yeni Türk Edebiyatı
30 Saat
Türkçe ÖABT Kampı _ Dört Temel Beceri A
30 Saat
Türkçe ÖABT Kampı _ Dört Temel Beceri B
30 Saat
TÜrkçe ÖABT Kampı_Halk Edebiyatı
30 Saat
TÜrkçe ÖABT Kampı_Dil Bilimi
15 Saat
Ömür Güner
Türkçe ÖABT Kampı_Dil Bilgisi
32 Saat
Ömür Güner
TÜrkçe ÖABT Kampı_Divan Edebiyatı
32 Saat
Ömür Güner